inZine

Uvodnik

Meno Priezvisko

Vase reakcie

image

Meno Priezvisko (21.10.2003)

Aj tak chcem byt poziarnikom

Rok vladnutia SDKU, SMK,..

Napriek nominálnemu nárastu miezd si môžeme v skutočnosti tento rok kúpiť opäť o niečo menej. Zvýšili sa ceny energií, zužuje sa rozsah bezplatnej zdravotnej starostlivosti, mení sa systém sociálneho zabezpečenia, má sa zaviesť jednotná sadzba dane.

image

Meno Priezvisko (21.10.2003)

Aj tak chcem byt poziarnikom

Rok vladnutia SDKU, SMK,..

Napriek nominálnemu nárastu miezd si môžeme v skutočnosti tento rok kúpiť opäť o niečo menej. Zvýšili sa ceny energií, zužuje sa rozsah bezplatnej zdravotnej starostlivosti, mení sa systém sociálneho zabezpečenia, má sa zaviesť jednotná sadzba dane.

[...]